Kære medlemmer

december 24, 2022 0 Af Bestyrelsen

Tusind tak for i år!
2022 har på alle måder været begivenhedsrigt. Udfordringerne i vores lille område kan på ingen måde sammenlignes med det stormvejr, som verden har været udsat for, men vi vil alligevel skrive lidt til jer om det forgangne samt det nye år i Sortsø-perspektiv.
Én af udfordringerne i 2022 var svømmepølen. Den kunne kun holde åbent få uger i løbet af sommeren, hvilket var utilfredsstillende for alle, og problemerne skyldes desværre flere forhold: Dels er systemet forældet og skal fornyes, og dels har vi haft svært ved at finde en fast poolpasser. De sidste somre har medlemmer af bestyrelsen i samarbejde med forskellige frivillige taget sig af pasning af poolen – det er både uhensigtsmæssigt og uholdbart.
Bestyrelsen har nu en plan for renovation, som bliver iværksat indenfor de næste par måneder. Dette betyder, at poolen kører med et helt nyt system, når den åbner igen til juni næste år. Vi vil ligeledes i starten af året prioritere at finde en fast poolpasser, så vi forhåbentligt kan undgå flere lappeløsninger til næste sæson.
Tusind tak for nogle gode arbejdsdage, i foråret og efteråret. Der er et ønske, at dagene kendes tidligere, så der er mulighed for at få dem passet ind i de travle kalendere. Vi har derfor besluttet, at arbejdsdagene fremover vil ligge hhv i den tredje weekend i maj samt den sidste weekend i oktober. Det vil sige, at I allerede nu kan sætte kryds i kalenderen lørdag den 20. maj og lørdag den 28. oktober 2023.
En anden dato til kalenderen er vores generalforsamling, som bliver søndag, den 23. april 2023.
Nærmere info og indkaldelser følger, når vi er ved at nærme os.
Til slut et par opfordringer:
· Alle ejerne af de både, der ligger på engen, skal markeres med navn og adresse inden d. 1. maj 2023, da de ellers vil blive fjernet på maj måneds arbejdsdag.
· Parkeringspladsen foran bådehuset er en parkeringsplads og må ikke bruges til opbevaringsplads for både eller andet for den sags skyld.
· Husk at give os besked når i skifter bopælsadresse og mailadresse.
· Sidste års retssag gør, at vi bliver nødt til at være mere opmærksomme på, at vi alle overholder vores skel. Vi skal derfor bede alle om inden den 1. maj 2023 at finde egne skelpæle og sørge for at holde sig indenfor disse. Det er billigere og nemmere, at vi hver især gør det.
· Husk at hunde skal holdes i snor på vores fællesarealer.
Og til allersidst: vores dejlige bådehus er i gang med at blive frisket op, så vi kan holde forskellige arrangementer. Det vil I høre mere om til næste år, og vi håber, at I alle vil slå vejen forbi.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

På gensyn i 2023.